Herbestemming/ renovatie
stripesarchitects is een architectenbureau+. Voor architectuur, kennis en advies. specialisaties: zorg, wonen, herbestemming, logistiek, duurzaamheid, BIM.
herbestemming, renovatie, stripesarchitects, architecten, stripes, strijp-s, eindhoven, ravenstein, oss, architectenbureau, architects, duurzaam, breeam, architectuur, kennis, advies, zorg, zorgsector, zorghuisvesting, logistiek, distributiecentrum, wonen, woningbouw, volkshuisvesting, samenwerking
515
page-template-default,page,page-id-515,bridge-core-3.0.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-29.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-3432

Herbestemming/ renovatie

Genneperparken_Eindhoven_zorgwoningen_Zonnehuizen_07web

We moeten zoeken naar kansen en mogelijkheden om leegstaande gebouwen te reanimeren

Herbestemming

De crisis heeft de vraag naar nieuwbouw tot vrijwel nul gereduceerd. De maatschappij is veranderd en dit heeft ook gevolgen voor het vastgoed. Leegstand is overal waarneembaar. Een maatschappelijk probleem dat ons voor een uitdaging stelt.

Het is niet verantwoord om dit te negeren en nu, aan het begin van een economisch herstel, te denken dat we weer op de oude voet verder kunnen. We moeten zoeken naar kansen en mogelijkheden om leegstaande gebouwen te reanimeren. Soms lukt dit ook en krijgen gebouwen een tweede leven.

 

Tijdelijke herbestemming

Het is echter lang niet altijd eenvoudig om een gebouw te herbestemmen omdat het bijvoorbeeld over specifieke kenmerken beschikt, de locatie niet goed is of dat het bestemmingsplan een functiewijziging simpelweg niet toestaat.

Helaas besluiten eigenaren maar al te vaak om dan maar niets te doen en de boel op slot te draaien in de hoop op betere tijden.

Tijdelijk hergebruik van vastgoed zou een mogelijke oplossing kunnen zijn. Ten opzichte van leegstand biedt dit natuurlijk een gunstiger exploitatie. Bovendien kan een tijdelijke invulling meer kans van slagen hebben dan een programma dat niet past in een bestemmingsplan voor de lange termijn. De periode tussen het moment van leegstand van een gebouw en de renovatie, herbestemming of sloop kan zo zinvol worden benut.

Bij (tijdelijk) hergebruik is het belangrijk om de kenmerken van het gebouw en de locatie goed te analyseren om zo tot een zorgvuldige gekozen tijdelijke invulling te komen.

Hergebruik materialen

Ook materialen die vrijkomen, bijvoorbeeld bij renovatie of sloop van vastgoed, hoeven niet altijd vernietigd te worden. In veel gevallen is het mogelijk ze een nieuwe, eventueel tijdelijke, bestemming te geven.

 

Renovatie

Renovatie van een monumentaal pand heeft tot doel om de meest karakteristieke waarden van een object te conserveren en om de geplande activiteiten er te kunnen laten plaatsvinden.

Na inspectie wordt een waardekaart opgesteld van het object en eventueel haar omgeving. Zo kunnen de historisch waardevolle elementen worden behouden waar nodig versterkt.

Bij restauratie worden de beschadigde en niet te behouden onderdelen zoveel mogelijk in de oude staat teruggebracht door gebruik te maken van materialen en technieken zoals ze in die tijd ook werden toegepast. Een historisch kleurenonderzoek vormt veelal de basis voor een weloverwogen kleurkeuze.

Na renovatie heeft het pand zijn eigenheid niet verloren, biedt het ruimte aan de geplande activiteiten en voldoet het aan de huidige maatstaven en normen.

bekijk onze projecten in de categorie herbestemming/ renovatie: